Home > Management
Neem contact op

Beheer

Onze doelstelling is om u als eigenaar de best denkbare ondersteuning te geven met betrekking van de huur van uw woning.

Het management van Aurignac”Immo, kan u ondersteunen met het zoeken van een huurder. Maar tevens het overnemen van de mogelijke zorgen voor het volledige beheer van uw woning.

Wat betekend het managen van uw woning en de rol van Aurignac’Immo voor u?

Aurignac’Immo, neemt de rol voor u als eigenaar volledig over. Dit zijn div. alledaagse taken zoals: Administratie, juridische of  boekhoudkundige zaken. U als eigenaar heeft ten alle tijden de uiteindelijk eindbeslissing.  

Wat behelst het management door Aurignac’Immo?

 • Reclame en adverteren van uw woning,
 • Regelmatig het bezoeken van uw woning,
 • Het selecteren van de huurders,
 • Het beheren van de financiële afspraken en het nakomen,
 • Het opstellen van de huurovereenkomst, inclusief de verplichtingen van de huurder,
 • Diagnostiek van het huis in geval er sprake is van het blootstellen van lood, ERNT, door u als eigenaar te laten maken,
 • Het toezenden van de deadlines en ontvangsten van de huurders.

Wat behelst het management door Aurignac’Immo nog meer?

 • Het innen van de huurpenningen en de kosten van de lasten,
 • De jaarlijkse herziening van de huurpenningen,
 • De regulering van de huurlasten,
 • De jaarlijkse accountants verklaringen, t.a.v. verzekeringen en het onderhoud, (verwarmingsketel, roet etc.),
 • Informatie van de Thesaurie, volgens de wettelijke bepalingen, van de verhuur t.a.v. onroerend goed belasting,
 • Het beheer van onbetaalde vorderingen,
 • Het opstellen en indienen van de maandelijkse rekeningen,
 • De maandelijkse betalingen van de huurinkomsten,
 • De betaling aan de beheerder,
 • Het controleren van eventuele mankementen aan uw huis. Dit in overleg met u als eigenaar,
 • Het betalen van de water, elektriciteit en werkzaamheden,
 • Het begeleiden en steun voor de aangifte bezitsbelasting inkomsten,
 • Het aangaan van een NAHA (Nationaal Agentschap voor verbetering aan huizen), dit i.v.m. het aanvragen en in aanmerking te komen van subsidies voor het herstel van gebouwen en huizen,
 • Het nagaan van betalingen van verzekeringen n.a.v. opgelopen schade zoals: brand, waterschade en onbetaalde huren,
 • Optioneel: Als uw vertegenwoordiger het bijwonen van vergaderingen in geval van een consortium,
 • Kosten voor het management: 7% van de te ontvangen huurpenningen Hors Tax. Korting bij meerdere woningen.

Om U als verhuurder te beschermen tegen bestaande risico's zoals onbetaalde huurgelden, bestaat er tegenwoordig een verzekering : de GLI (assurance des loyers impayés)

Onbetaalde huurgelden, beschadigingen aan onroerend goed, juridische bijstand

Onbetaalde huurgelden :
geen vrijstelling, geen beperking in tijd. Gewaarborgd tot 70.000 eu.

Beschadigingen aan onroerend goed : 
begrensd tot 7500 eu per schadegeval en per pand, zonder vrijstelling.

Juridische bijstand : 
begrensd tot 3.500 eu, met een vrijstelling van 230 eu

Kost : 2,20 % van de huurgelden en kosten BTW inbegrepen.

Optioneel : huurleegstand  (wanneer de woning niet onmiddellijk verhuurd raakt na het vertrek van de vorige huurder).

Deze verzekering dekt drie maand huur exclusief kosten en belastingen, met een franchise van 1 maandhuur exclusief kosten en belastingen.

Kostprijs : 2,2% van ontvangen huurgelden en kosten.

Door deze website verder te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies voor persoonlijke service en statistieken voor het publiek.

Leer meer Close